Game bài

Miền nam

mega645-530.jpg 83,6
power655-7364.jpg 157,5 3,9
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

28/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • veronicajacobi.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

28-11

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-D1111K4ĐL-11K4
100N
66
44
90
200N
404
985
927
400N
4443
2817
5855
8468
7941
4303
6225
5970
4678
1TR
6232
9446
1613
3TR
46940
97372
76382
78850
76030
73140
33377
37510
38636
95316
86157
09408
53038
43154
02467
18228
18764
55687
12559
68082
96897
10TR
44440
89386
41371
68594
20993
10438
15TR
29086
41947
09303
30TR
63431
97778
03226
2 TỶ
194682
183054
896523
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 28-11-2021

Tiền Giang
0 04
1 17
2
3 323031
4 43404040
5 5550
6 66
7 7277
8 828682
9
Kiên Giang
0 0308
1 1016
2
3 3638
4 44414647
5 5754
6 68
7 7178
8 85
9 94
Đà Lạt
0 03
1 13
2 2725282623
3 38
4
5 59
6 6764
7 7078
8 8782
9 909793

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 28-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 28-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6940
8850
6030
3140
4440
3431
6232
7372
6382
4682
4443
404
5855
66
9386
9086
2817
3377
Kiên Giang - 28-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7510
7941
1371
4303
44
3154
8594
3054
985
9446
8636
5316
6157
1947
8468
9408
3038
7778
Đà Lạt - 28-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90
5970
8082
1613
0993
9303
6523
8764
6225
3226
927
2467
5687
6897
4678
8228
0438
2559

Xem KQXS Miền Nam

21/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • veronicajacobi.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

21-11

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-C1111K3ĐL-11K3
100N
36
92
46
200N
997
482
205
400N
0858
9882
5293
3339
9215
2265
2332
3778
2286
1TR
7266
9287
1883
3TR
90179
40114
27752
37177
50168
96861
08880
09721
65592
31533
67991
34734
11434
66582
56103
90549
81975
60214
70634
04749
63462
10TR
24931
26676
79141
42442
03084
53528
15TR
58965
85444
10318
30TR
54583
58221
86515
2 TỶ
459020
021374
224710
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 21-11-2021

Tiền Giang
0
1 14
2 20
3 3631
4
5 5852
6 66686165
7 797776
8 828083
9 9793
Kiên Giang
0
1 15
2 2121
3 39333434
4 414244
5
6 65
7 74
8 8287
9 9291
Đà Lạt
0 0503
1 14181510
2 28
3 3234
4 464949
5
6 62
7 7875
8 868384
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 21-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 21-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8880
9020
6861
4931
9882
7752
5293
4583
0114
8965
36
7266
6676
997
7177
0858
0168
0179
Kiên Giang - 21-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9721
7991
9141
8221
92
482
5592
6582
2442
1533
4734
1434
5444
1374
9215
2265
9287
3339
Đà Lạt - 21-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4710
2332
3462
1883
6103
0214
0634
3084
205
1975
6515
46
2286
3778
3528
0318
0549
4749

Xem KQXS Miền Nam

14/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • veronicajacobi.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

14-11

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-B1111K2ĐL-11K2
100N
39
57
67
200N
186
808
266
400N
3576
2898
3360
2266
5719
7813
2540
1566
9226
1TR
5672
5535
9179
3TR
87143
81186
83678
46793
66484
46413
00178
18815
05420
68173
10699
73270
05823
44232
70633
49603
53034
69742
32678
65076
65950
10TR
59395
59729
86792
34572
97804
15609
15TR
06533
13006
99957
30TR
79020
37390
88266
2 TỶ
912347
419817
547508
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 14-11-2021

Tiền Giang
0
1 13
2 2920
3 3933
4 4347
5
6 60
7 76727878
8 8684
9 989395
Kiên Giang
0 0806
1 19131517
2 2023
3 3532
4
5 57
6 66
7 737072
8
9 999290
Đà Lạt
0 03040908
1
2 26
3 3334
4 4042
5 5057
6 6766
7 797876
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 14-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 14-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3360
9020
5672
7143
6793
6413
6533
6484
9395
186
3576
1186
2347
2898
3678
0178
39
9729
Kiên Giang - 14-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5420
3270
7390
4232
6792
4572
7813
8173
5823
5535
8815
2266
3006
57
9817
808
5719
0699
Đà Lạt - 14-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2540
5950
9742
0633
9603
3034
7804
266
1566
9226
5076
8266
67
9957
2678
7508
9179
5609

Xem KQXS Miền Nam

07/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • veronicajacobi.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

07-11

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-A1111K1ĐL-11K1
100N
49
36
56
200N
497
177
065
400N
1978
9048
7018
2979
8292
3887
2806
2335
5373
1TR
8812
3377
8899
3TR
58631
60251
10687
50620
73731
62676
54224
24025
07766
10586
75684
70432
38144
33795
62669
83659
69008
96862
31257
76541
52115
10TR
83440
57348
47559
41519
09759
84171
15TR
44300
04819
15155
30TR
06791
22009
01168
2 TỶ
787642
311230
897354
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 07-11-2021

Tiền Giang
0 00
1 1812
2 2024
3 3131
4 4948404842
5 51
6
7 7876
8 87
9 9791
Kiên Giang
0 09
1 19
2 25
3 363230
4 44
5 59
6 66
7 7779
8 878684
9 9295
Đà Lạt
0 0608
1 15
2
3 35
4 41
5 565957595554
6 65696268
7 7371
8
9 99

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 07-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 07-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0620
3440
4300
8631
0251
3731
6791
8812
7642
4224
2676
497
0687
1978
9048
7018
7348
49
Kiên Giang - 07-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1230
8292
0432
5684
8144
4025
3795
36
7766
0586
177
3887
3377
2979
7559
1519
4819
2009
Đà Lạt - 07-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6541
4171
6862
5373
7354
065
2335
2115
5155
56
2806
1257
9008
1168
8899
2669
3659
9759

Xem KQXS Miền Nam

31/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • veronicajacobi.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

31-10

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-E1010K5ĐL-10K5
100N
03
43
37
200N
152
513
373
400N
2847
8934
2088
6153
6990
6851
8701
0732
1242
1TR
9730
2039
0894
3TR
26396
72280
74104
26679
39615
56591
21312
91737
43196
19578
64439
31705
17362
72521
18446
59448
78454
32532
87516
73838
37587
10TR
50964
25775
75459
35645
33570
45727
15TR
83631
65225
62840
30TR
07518
36900
77872
2 TỶ
541441
025806
798468
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 31-10-2021

Tiền Giang
0 0304
1 151218
2
3 343031
4 4741
5 52
6 64
7 7975
8 8880
9 9691
Kiên Giang
0 050006
1 13
2 2125
3 3937
4 4345
5 535159
6 62
7 78
8
9 9096
Đà Lạt
0 01
1 16
2 27
3 37323238
4 42464840
5 54
6 68
7 737072
8 87
9 94

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 31-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 31-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9730
2280
6591
3631
1441
152
1312
03
8934
4104
0964
9615
5775
6396
2847
2088
7518
6679
Kiên Giang - 31-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6990
6900
6851
2521
7362
43
513
6153
1705
5645
5225
3196
5806
1737
9578
2039
4439
5459
Đà Lạt - 31-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3570
2840
8701
0732
1242
2532
7872
373
0894
8454
8446
7516
37
7587
5727
9448
3838
8468

Xem KQXS Miền Nam

24/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • veronicajacobi.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

24-10

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-D1010K4ĐL-10K4
100N
35
84
94
200N
523
031
416
400N
6744
7436
2524
8786
2107
5208
5586
9458
1651
1TR
4716
8687
7835
3TR
40618
91839
75003
17358
41357
73857
77233
57964
62422
81834
61234
17864
93191
78542
03729
03622
71097
52049
52631
74916
72448
10TR
16665
94602
80311
43628
79082
26858
15TR
93487
93940
71593
30TR
40160
62756
89397
2 TỶ
485772
038848
423221
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 24-10-2021

Tiền Giang
0 0302
1 1618
2 2324
3 35363933
4 44
5 585757
6 6560
7 72
8 87
9
Kiên Giang
0 0708
1 11
2 2228
3 313434
4 424048
5 56
6 6464
7
8 848687
9 91
Đà Lạt
0
1 16
2 292221
3 3531
4 4948
5 585158
6
7
8 8682
9 94979397

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 24-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 24-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0160
4602
5772
523
5003
7233
6744
2524
35
6665
7436
4716
1357
3857
3487
0618
7358
1839
Kiên Giang - 24-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3940
031
3191
0311
2422
8542
84
7964
1834
1234
7864
8786
2756
2107
8687
5208
3628
8848
Đà Lạt - 24-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1651
2631
3221
3622
9082
1593
94
7835
416
5586
4916
1097
9397
9458
2448
6858
3729
2049

Xem KQXS Miền Nam

17/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • veronicajacobi.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

17-10

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
XSTGXSKGXSDL
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 17-10-2021

Tiền Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kiên Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Lạt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 17-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 17-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kiên Giang - 17-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đà Lạt - 17-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 04-12-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

99  ( 9 ngày )
81  ( 8 ngày )
79  ( 8 ngày )
71  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )
61  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
65  ( 5 ngày )
76  ( 4 ngày )
50  ( 4 ngày )
01  ( 4 ngày )
90  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

00  ( 15 ngày )
74  ( 14 ngày )
33  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
99  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
18  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
13  ( 8 ngày )
20  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

24 ( 6 Ngày ) ( 9 lần )
16 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
70 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
87 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
47 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
80 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
95 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
29 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
04 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
32 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
05 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
58 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
07 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
38 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
59 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 Lần 0
0 15 Lần 0
22 Lần 0
1 9 Lần 0
19 Lần 0
2 22 Lần 0
17 Lần 0
3 15 Lần 0
20 Lần 0
4 24 Lần 0
17 Lần 0
5 18 Lần 0
13 Lần 0
6 16 Lần 0
15 Lần 0
7 21 Lần 0
23 Lần 0
8 17 Lần 0
18 Lần 0
9 23 Lần 0
Tỉ số bóng đá Bóng rổ Thể thao Cá độ thể thao Baccarat casino Casino game poker Kết quả xổ Số Tây Ninh Baccarat Trò chơi cờ bạc Game poker Game casino Casino game nổ hũ game casino poker Trò chơi poker sòng bạc